Fysioterapeut
Aleksander Hestevold

Utdanning:

Fysioterapi ved Høgskolen i Oslo, retning Mensendieck (2012-2015)

 

Kompetanse- og interesseområder:

Idrettskader

Generelle muskel- og skjelettplager

Triggerpunktsbehandling med og uten nåler / IMS

Trening: styrketrening, kondisjonstrening og slyngetrening

Rehabilitering av ulike pasient grupper

 

 

   

KONTAKTINFORMASJON

Tlf: 22403570
Epost: aleksander@sfm.as

Fysioterapeut uten driftsavtale