Fysioterapi

Fysioterapi er forebygging og behandling / rehabilitering av muskel­ og skjelettapparatet. Vi bruker forskjellige behandlingsformer som bløtdelsbehandling, tøyninger, leddmobilisering, treningsterapi, elektroterapi, traksjonsbehandling av ledd og treningsveiledning.

 

Fysioterapeuter behandler og veileder trening etter skader, overbelastning, idrettsskader, brudd, før og etter operasjoner, ved kroniske nevrologiske sykdommer, revmatoid artritt  og slitasjer/artroser.

 

Alle våre fysioterapeuter har bred erfaring innen behandling av muskel og skjelettplager, og velger behandlingstiltak basert på funn fra sykehistorie og undersøkelse.

behandling av muskel og skjelettplager