IDRETTSFYSIOTERAPI

Spesialist i idrettsfysioterapi er en 2 års videreutdanning i fysioterapi, klinisk masterstudium
ved Idrettshøgskolen i Oslo. Idrettsfysioterapeuter er spesialister på muskel-skjelettsystemet.

 

Idrettsfysioterapeuter undersøker, vurderer og behandler akutte skader og belastningsplager i
muskel-skjelettsystemet for å gjenopprette kroppens funksjoner.

 

Spesialister i idrettsfysioterapi behandler smerter fra rygg, nakke, bekken og fra alle andre ledd og muskler i kroppen,også etter akutte skader, operasjoner og brudd. I tillegg har en idrettsfysioterapeut spesialistkompetanse på opptrening og behandling av plager/dysfunksjoner etter feiltrening og overbelastninger.

 

Vi hjelper deg:

med idrettsskader