Manuellterapeut
Brit Jane Skaar Norberg

Utdanning:
Bachelor i Fysioterapi - Høyskolen i Sør-Trøndelag (2006)
Master of Musculoskeletal Physiotherapy – University of Melbourne (2010)
Klinisk eksamen Manuellterapi – Universitetet I Bergen (2011)

 

Kompetanse- og interesseområde:
Idrettsskader
Løpsrelaterte skader
Kneplager
Rygg og nakkeplager
Hodepine
Opptrening, rehabilitering, motorisk kontroll.
Redcord

 

Annet:
Jobber som primærkontakt. Kan henvise videre til radiologisk undersøkelse, spesialist og sykemelde ved behov.

KONTAKTINFORMASJON

Tlf: 22403578
Epost: Britjane@sfm.as

Jeg hjelper deg med idrettsskader, hodepine og motorisk kontroll