Fysioterapeut
Kristin Skeie Hagen

 

Utdanning:

 

Bachelor i Fysioterapi fra University of Wales college of Medicine (2001)

Akupunktur , Norsk Akupunkturhøgskole (2003-2007)

Komplett Fysikalsk lymfødem behandler (Norsk Lymfødemforening)

 

Kompetanse- og interesseområder:

Sertifisert Aktiv A terapeut

Idrettsskader

Nakke og skulder rehabilitering

Opptrening etter skader og operasjoner i muskel og skjelett.

Red Cord/Neurac rehabilitering

Triggerpunktsbehandling med og uten nåler/ IMS

Komplett fysikalsk lymfødem behandling

Rehabilitering av ulike pasient grupper individuelt og i gruppe

Klassisk akupunktur

Trykkbølgebehandling

 

 

 

 

 

KONTAKTINFORMASJON

Tlf: 22403574
Epost: kristin@sfm.as

Jeg hjelper deg med redcord, akupunktur og lymfødem-
behandling