Manuellterapeut - Oppstart 1. juni 2018
Torgeir Sæter Hoff

Utdanning:

Bachelor i fysioterapi, Høgskolen i Bergen (2008)
Master i manuellterapi, Curtin University, Perth, Australia (2013)
Klinisk eksamen i manuellterapi – Universitetet i Bergen (2014)

Kompetanse- og interesseområder:

Akutte og langvarige muskel- og skjelettplager i nakke, skuldre, rygg og hofter
Langvarig smerteproblematikk
Postoperativ rehabilitering
Idrettsrelaterte skader
Styrketrening
Bred erfaring fra både privat praksis, kommunal praksis og sykehus.

Annet:

Primærkontakt med kommunal driftsavtale som undersøker, utreder og behandler muskel- og skjelettplager. Kan ved behov sykmelde, samt henvise videre til legespesialist og/eller bildediagnostikk.

KONTAKTINFORMASJON

Tlf: 22 40 35 76
Epost: torgeir@sfm.as

Jeg hjelper deg med idrettsrelaterte skader og muskel- og skjelettplager.