MEDISINSK TRENINGSTERAPI

Medisinsk treningsterapi er en behandlingsmetode som baserer seg på at alle plager

kan rehabiliteres ved funksjonell trening uten smerter. Sentralt i konseptet er derfor å
finne belastninger som kan stimulere rehabiliteringen av muskler og ledd uten at man
overbelaster eller provoserer smertene. Treningsmetoden er veldig godt egnet til bruk
etter skader, operasjoner og ved generell tilnærming til aktivitet. Alle våre terapeuter
har god erfaring med bruk av MTT.