Vårt fagfelt

Eksterne lenker

Norsk Fysioterapeutforbund - www.fysio.no
Faggruppen for Manuellterapi - www.fysio.no/manuellterapi
Faggruppen for Idrettsfysioterapi - www.idrettsfysioterapi.no
Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor - www.manuellterapi.no
Den norske legeforeningen - www.legeforeningen.no
Redcord Active - www.redcord.no
Uni Helse - www.helse.uni.no
Ewmm - Kiss-Kidd.no (side for foreldre og hjelpeapparat om Kiss-Kidd syndrom)
IFOMT - www.ifomt.org
Fotterapeutforbundet - www.fotterapeutforbundet.no
Fritt Sykehusvalg Norge - www.sykehusvalg.no
Helfo - www.helfo.no
Norsk Lymfødemforening- www.lymfoedem.no

 

For mer informasjon

besøk noen av disse websidene.